Vinfast là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế quý 1

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tăng trưởng GDP quý 1 năm 2019 của Việt Nam lên đến 6,79%. Đây là mức tăng cáo thứ 2 (thấp hơn quý 1/2018) kể từ năm 2009. Điều này cho thấy đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn còn khá mạnh mẽ. Tuy vậy, số liệu cũng cho thấy mức tăng trưởng này có được đến chủ yếu là từ khu vực chế biến chế tạo, trong đó chủ yếu là các ngành sản xuất ô tô, sắt thép, điện, lọc dầu.

Nguồn: GSO

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia trước đó, tăng trưởng GDP quý 1 của năm 2019 của Việt Nam vẫn được duy trì ở mức khá cao. Bên cạnh đó, các chỉ số kinh tế vĩ mô khác như lạm phát, tỷ giá tiếp tục duy trì khá ổn định. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng cao của nền kinh tế vẫn đang được duy trì khá tốt.

Cụ thể, Tổng sản phẩm quốc nội quý 3 năm 2019 đã tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 2,68%, khu vực công nghiệp tăng 8,63%, khu vực dịch vụ tăng 6,5%. Trước đó, năm 2018, GDP đã tăng 7,08% mức cao nhất kể từ năm 2007. Với mức tăng trưởng này Việt Nam trở thành 1 trong nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc (6,4%) và cao hơn rất nhiều quốc gia khác ở châu Á.

Đóng góp lớn chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 3 năm qua đến từ khu vực công nghiệp. Năm 2018, tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt 8,85%. Mức đóng góp lớn cho tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam năm 2018 đến từ các doanh nghiệp FDI trong ngành thép là Formosa và Samsung. Ngoài ra, năm 2018 mức tăng trưởng cao của nền kinh tế có được do đóng góp của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, tại Thanh Hóa.

Quý 1 năm 2019, tăng trưởng GDP trưởng GDP tiếp tục có sự đóng góp lớn của khu vực chế biến chế tạo với mức tăng lên đến 12,35% và đóng góp tới 20% quy mô GDP quý 1 và 37% cho tăng trưởng. Điểm đáng chú ý là đóng góp cho tăng trưởng GDP quý 1 của Samsung đã giảm xuống đáng kể. Cụ thể, sản xuất điện thoại chỉ tăng 2,1% về khối lượng, linh kiện điện thoại sụt giảm tới 26%. Ngành tiếp tục có đóng góp lớn là dầu khí với sản xuất khí hóa lỏng tăng tới 37,8%, xăng dầu tăng tới 73,2%, sắt thép tăng 64,8%, ô tô tăng 22,3%.

Nhờ đóng góp lớn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào hoạt động, sản xuất công nghiệp Thanh Hóa có tốc độ tăng cao nhất với mức tăng 51,2% trong quý 1 vừa qua. Một tỉnh khác cũng có tốc độ tăng trưởng cao là Trà Vinh tăng 40,4% do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tăng sản lượng điện sản xuất. Hà Tỉnh tiếp tục có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ Formosa với mức tăng 33,8%.

Nguồn: GSO

Đặc biệt trong quý 1 năm 2019 sản xuất ô tô tăng khá mạnh. Tổng lượng ô tô sản xuất trong nước đạt 72,2 nghìn chiếc, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó năm 2018 sản xuất ô tô chỉ đạt 259,9 nghìn chiếc, tăng 14,1% so với năm 2017. Rất nhiều khả năng sản xuất ô tô tăng do nhà máy của Vinfast đã bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Thực tế quý 1 vừa qua, Hải Phòng - nơi đặt nhà máy Vinfast cũng có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tới 20,1%, đứng thứ 4 trong số tỉnh thành cả nước.

Trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế Việt Nam thường có dấu ấn của một số doanh nghiệp lớn. Chẳng hạn tăng trưởng đột biến của GDP của 2 quý cuối năm 2017 do đóng góp lớn bởi Formosa và Samsung. Năm 2018, Formosa tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng. Năm 2019, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nhà máy sản xuất ô tô Vinfast có thể thay thế Samsung đóng góp vào tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác đáng chú ý Quý 1/2019

STT

Chỉ tiêu

Mức tăng

1

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

6,79% (1,12 triệu tỷ - giá thực tế)

2

Vốn đầu tư xã hội

8,8% (359,2 nghìn tỷ, bằng 32,2% GDP)

3

Chỉ số sản xuất công nghiệp

9,2%

4

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

12% (1,18 triệu tỷ đồng)

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

4,7% (58,51 tỷ USD)

6

Nhập khẩu hàng hóa

8,9% (57,98 tỷ USD)

7

Chỉ số giá hàng hóa (Lạm phát)

0,69% so với đầu năm

2,7% so với cùng kỳ

8

Chỉ số giá đô la Mỹ

0,05% so với đầu năm

2,2% so với cùng kỳ

9

Tăng trưởng tín dụng

1,9%

10

Tổng phương tiện thanh toán (M2)

2,54%

Nguồn: GSO

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia trước đó, tăng trưởng GDP quý 1 của năm 2019 của Việt Nam vẫn được duy trì ở mức khá cao. Bên cạnh đó, các chỉ số kinh tế vĩ mô khác như lạm phát, tỷ giá tiếp tục duy trì khá ổn định. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng cao của nền kinh tế vẫn đang được duy trì khá tốt.

Cụ thể, Tổng sản phẩm quốc nội quý 3 năm 2019 đã tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 2,68%, khu vực công nghiệp tăng 8,63%, khu vực dịch vụ tăng 6,5%. Trước đó, năm 2018, GDP đã tăng 7,08% mức cao nhất kể từ năm 2007. Với mức tăng trưởng này Việt Nam trở thành 1 trong nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc (6,4%) và cao hơn rất nhiều quốc gia khác ở châu Á.

Đóng góp lớn chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 3 năm qua đến từ khu vực công nghiệp. Năm 2018, tăng trưởng khu vực công nghiệp đạt 8,85%. Mức đóng góp lớn cho tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam năm 2018 đến từ các doanh nghiệp FDI trong ngành thép là Formosa và Samsung. Ngoài ra, năm 2018 mức tăng trưởng cao của nền kinh tế có được do đóng góp của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, tại Thanh Hóa.

Quý 1 năm 2019, tăng trưởng GDP trưởng GDP tiếp tục có sự đóng góp lớn của khu vực chế biến chế tạo với mức tăng lên đến 12,35% và đóng góp tới 20% quy mô GDP quý 1 và 37% cho tăng trưởng. Điểm đáng chú ý là đóng góp cho tăng trưởng GDP quý 1 của Samsung đã giảm xuống đáng kể. Cụ thể, sản xuất điện thoại chỉ tăng 2,1% về khối lượng, linh kiện điện thoại sụt giảm tới 26%. Ngành tiếp tục có đóng góp lớn là dầu khí với sản xuất khí hóa lỏng tăng tới 37,8%, xăng dầu tăng tới 73,2%, sắt thép tăng 64,8%, ô tô tăng 22,3%.

Nhờ đóng góp lớn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào hoạt động, sản xuất công nghiệp Thanh Hóa có tốc độ tăng cao nhất với mức tăng 51,2% trong quý 1 vừa qua. Một tỉnh khác cũng có tốc độ tăng trưởng cao là Trà Vinh tăng 40,4% do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tăng sản lượng điện sản xuất. Hà Tỉnh tiếp tục có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ Formosa với mức tăng 33,8%.

Nguồn: GSO

Đặc biệt trong quý 1 năm 2019 sản xuất ô tô tăng khá mạnh. Tổng lượng ô tô sản xuất trong nước đạt 72,2 nghìn chiếc, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó năm 2018 sản xuất ô tô chỉ đạt 259,9 nghìn chiếc, tăng 14,1% so với năm 2017. Rất nhiều khả năng sản xuất ô tô tăng do nhà máy của Vinfast đã bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Thực tế quý 1 vừa qua, Hải Phòng - nơi đặt nhà máy Vinfast cũng có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tới 20,1%, đứng thứ 4 trong số tỉnh thành cả nước.

Trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế Việt Nam thường có dấu ấn của một số doanh nghiệp lớn. Chẳng hạn tăng trưởng đột biến của GDP của 2 quý cuối năm 2017 do đóng góp lớn bởi Formosa và Samsung. Năm 2018, Formosa tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng. Năm 2019, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nhà máy sản xuất ô tô Vinfast có thể thay thế Samsung đóng góp vào tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác đáng chú ý Quý 1/2019

STT

Chỉ tiêu

Mức tăng

1

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

6,79% (1,12 triệu tỷ - giá thực tế)

2

Vốn đầu tư xã hội

8,8% (359,2 nghìn tỷ, bằng 32,2% GDP)

3

Chỉ số sản xuất công nghiệp

9,2%

4

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

12% (1,18 triệu tỷ đồng)

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

4,7% (58,51 tỷ USD)

6

Nhập khẩu hàng hóa

8,9% (57,98 tỷ USD)

7

Chỉ số giá hàng hóa (Lạm phát)

0,69% so với đầu năm

2,7% so với cùng kỳ

8

Chỉ số giá đô la Mỹ

0,05% so với đầu năm

2,2% so với cùng kỳ

9

Tăng trưởng tín dụng

1,9%

10

Tổng phương tiện thanh toán (M2)

2,54%Tin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục thấp trong 2021

Lãi suất vay mua nhà khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp nhằm kích cầu bất động sản... Xem thêm »

Thị trường bất động sản 2021 nhà đầu tư đứng yên, nghe ngóng, chờ thời

Tín hiệu cho bất động sản năm 2021 hồi phục vẫn đang "bất định" phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quyết định là vấn đề kiểm soát dịch Covid-19 của cả... Xem thêm »

Tiết kiệm hàng trăm triệu nhờ mặc cả mua nhà mùa dịch

Bà Thu vừa tậu căn hộ 75 m2 tại quận 8 sau cuộc thương lượng gia chủ giảm giá. Xem thêm »

Kiến tạo đô thị mới: Thách thức không của riêng Việt Nam

Nếu như xây dựng một đô thị mới đã là một bài toán khó thì kiến tạo khu đô thị mới đáng sống lại càng khó hơn. Xem thêm »

Giao dịch bất động sản thương mại lao dốc

Quý III, giao dịch các tài sản văn phòng, trung tâm bán lẻ, khách sạn tại châu Á Thái Bình Dương giảm mạnh 35-87% so với cùng kỳ. Xem thêm »

“Hiện tượng” Alibaba – Bài 1: Bí mật sức sống mãnh liệt của Alibaba

Trong tâm bão của những liên quan đến việc bị cưỡng chế một dự án đất ở Vũng Tàu và một số nhân viên bị bắt, tại trụ sở chính của Công ty... Xem thêm »

“Hiện tượng” Alibaba – Bài 2: Khi nào địa ốc Alibaba sụp đổ?

Như đã phân tích ở Bài 1, mô hình kinh doanh của Alibaba khá lạ lùng. Đó là không cần “thân thiện” với chính quyền địa phương, đối đầu với truyền thông chính... Xem thêm »

Từ Asanzo đến việc chênh lệch cân thương mại Việt – Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ lên tới 27,5 tỉ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Xuất siêu... Xem thêm »

10 năm, 1 lần “khủng hoảng”: Bất động sản có rơi vào “lời nguyền chu kỳ” trong năm 2019?

Năm 2019 là đúng chu kỳ 10 năm đã diễn ra suốt 5 thập kỷ qua. Vậy "lời nguyền chu kỳ" liệu có tái diễn và tác động như thế nào tới trường... Xem thêm »

Bất động sản Quảng Ninh chờ cú hích từ hạ tầng, du lịch

Thị trường bất động sản năm 2018 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ tại nhiều khu vực, không chỉ riêng tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM mà... Xem thêm »