Lạng Sơn thông qua quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng

HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để thống nhất thông qua hai nghị quyết:... Xem thêm »