Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Điện Bàn theo hướng mở rộng ranh giới khu vực nội thị

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành Quyết định Số: 1685 /QĐ-UBND, Phê duyệt cập nhật, điều chỉnh nội dung về định hướng ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn.

Cụ thể, định hướng ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn sẽ được điều chỉnh thành ’’ là địa giới của các xã, thị trấn: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện An, Vĩnh Điện, Điện Phương và Điện Minh. Phát triển gắn với các trục Quốc lộ 1A, trục Đông Tây và sông Vĩnh Điện. Hướng phát triển thành khu đô thị Điện Thắng, khu đô thị Phương An.”

Theo đó, ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn sẽ được điều chỉnh theo hướng mở rộng thêm diện tích thêm gồm 1 xã Điện Minh so với Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung phát triển đô thị vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đang triển khai lập để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý.

Trước đó, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã phát đi Thông báo Số: 114 /TB-UBND, truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Theo đó, về vấn đề điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủng hộ UBND thị xã Điện Bàn tổ chức thi tuyển quốc tế để lựa chọn ý tưởng quy hoạch trước khi tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Trong đó lưu ý, không đồng nghĩa với việc chỉ định thầu đơn vị đạt giải thi tuyển kiến trúc sẽ là đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Từ ý tưởng kiến trúc quy hoạch của đơn vị đoạt giải, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn trong nước hoặc cho phép đơn vị tư vấn trong nước thuê chuyên gia nước ngoài hoặc chủ trì hợp tác với tư vấn quốc tế để lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn, hoàn thành trong năm 2020.

Cụ thể, đồ án điều chỉnh quy hoạch phải đánh giá, xác định rõ mối liên hệ vùng, mật thiết nhất là mối liên hệ với thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An. UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm làm việc với các địa phương lân cận để xác định, khớp nối, thống nhất kết nối hạ tầng khung đô thị.

Xác định rõ ý tưởng chủ đạo trong việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng phải có bản sắc riêng, phát huy các lợi thế về địa hình, hệ thống sông, biển và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; Đồ án điều chỉnh quy hoạch không chỉ tập trung ở vùng Đông của thị xã Điện Bàn mà còn định hình, phát triển ở vùng Tây, nhất là các khu vực trung tâm xã. Trong đó lưu ý đối với các xã ven Quốc lộ 1A dự kiến sẽ được nâng lên thành phường.

Ngoài ra, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xác định tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao xây dựng,… đối với từng khu vực, đảm bảo hài hòa không gian, kiến trúc, cảnh quan. Những khu vực tạo điểm nhấn đô thị phải lập thiết kế cảnh quan để quản lý chặt chẽ.

Đối với Quy hoạch phân khu Đô thị ven sông Vĩnh Điện cần xác định khu vực ven sông Vĩnh Điện là khu vực quan trọng trong quá trình phát triển đô thị Điện Bàn, giải pháp quy hoạch cần phát huy lợi thế về cảnh quan ven sông; đồng thời, cũng lưu ý đến việc thoát nước cho lưu vực sông Vĩnh Điện.

Thực hiện quy hoạch phân khu Đô thị phía Tây đường ĐT 607 (Phục vụ tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng) cần xác định quy mô nghiên cứu phù hợp để xác định mối liên kết với các phân khu khác; tạm tính diện tích lập quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ và dự toán, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. Diện tích, quy mô quy hoạch phân khu cụ thể xác định trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt trước khi phê duyệt hồ sơ quy hoạch phân khu.

Đối với quy hoạch phân khu Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp Điện Dương cần khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lập hồ sơ quy hoạch phân khu, đảm bảo điều kiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó lưu ý, quy hoạch quảng trường biển tại phía Đông và khu công viên cây xanh tại phía Tây (giáp sông Cổ Cò) có quy mô cấp vùng và đảm bảo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí cấp khu vực.

Bên cạnh đó, đối với Quy hoạch phân khu Khu đô thị Nam Phương: UBND thị xã Điện Bàn làm việc với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phạm vi, ranh giới quy hoạch trên cơ sở phạm vi ranh giới các khu vực lập quy hoạch tại các Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 18/3/2019 và số 4481/UBND-KTN ngày 01/8/2019 đảm bảo khớp nối hạ tầng chung của khu vực và phù hợp với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung. Trong đó, lưu ý khu vực thoát lũ cho thị xã Điện Bàn và vùng Đông Bắc của tỉnh; quy hoạch cảnh quan thoáng đãng hai bên đường ĐT 608 tạo điểm nhấn kiến trúc kết nối trung tâm thị xã Điện Bàn với thành phố Hội An,…

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành Quyết định Số: 1685 /QĐ-UBND, Phê duyệt cập nhật, điều chỉnh nội dung về định hướng ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn.

Cụ thể, định hướng ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn sẽ được điều chỉnh thành ’’ là địa giới của các xã, thị trấn: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện An, Vĩnh Điện, Điện Phương và Điện Minh. Phát triển gắn với các trục Quốc lộ 1A, trục Đông Tây và sông Vĩnh Điện. Hướng phát triển thành khu đô thị Điện Thắng, khu đô thị Phương An.”

Theo đó, ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn sẽ được điều chỉnh theo hướng mở rộng thêm diện tích thêm gồm 1 xã Điện Minh so với Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung phát triển đô thị vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đang triển khai lập để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý.

Trước đó, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã phát đi Thông báo Số: 114 /TB-UBND, truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Theo đó, về vấn đề điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ủng hộ UBND thị xã Điện Bàn tổ chức thi tuyển quốc tế để lựa chọn ý tưởng quy hoạch trước khi tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Trong đó lưu ý, không đồng nghĩa với việc chỉ định thầu đơn vị đạt giải thi tuyển kiến trúc sẽ là đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Từ ý tưởng kiến trúc quy hoạch của đơn vị đoạt giải, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn trong nước hoặc cho phép đơn vị tư vấn trong nước thuê chuyên gia nước ngoài hoặc chủ trì hợp tác với tư vấn quốc tế để lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn, hoàn thành trong năm 2020.

Cụ thể, đồ án điều chỉnh quy hoạch phải đánh giá, xác định rõ mối liên hệ vùng, mật thiết nhất là mối liên hệ với thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An. UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm làm việc với các địa phương lân cận để xác định, khớp nối, thống nhất kết nối hạ tầng khung đô thị.

Xác định rõ ý tưởng chủ đạo trong việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng phải có bản sắc riêng, phát huy các lợi thế về địa hình, hệ thống sông, biển và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; Đồ án điều chỉnh quy hoạch không chỉ tập trung ở vùng Đông của thị xã Điện Bàn mà còn định hình, phát triển ở vùng Tây, nhất là các khu vực trung tâm xã. Trong đó lưu ý đối với các xã ven Quốc lộ 1A dự kiến sẽ được nâng lên thành phường.

Ngoài ra, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xác định tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao xây dựng,… đối với từng khu vực, đảm bảo hài hòa không gian, kiến trúc, cảnh quan. Những khu vực tạo điểm nhấn đô thị phải lập thiết kế cảnh quan để quản lý chặt chẽ.

Đối với Quy hoạch phân khu Đô thị ven sông Vĩnh Điện cần xác định khu vực ven sông Vĩnh Điện là khu vực quan trọng trong quá trình phát triển đô thị Điện Bàn, giải pháp quy hoạch cần phát huy lợi thế về cảnh quan ven sông; đồng thời, cũng lưu ý đến việc thoát nước cho lưu vực sông Vĩnh Điện.

Thực hiện quy hoạch phân khu Đô thị phía Tây đường ĐT 607 (Phục vụ tái định cư Làng Đại học Đà Nẵng) cần xác định quy mô nghiên cứu phù hợp để xác định mối liên kết với các phân khu khác; tạm tính diện tích lập quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ và dự toán, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. Diện tích, quy mô quy hoạch phân khu cụ thể xác định trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt trước khi phê duyệt hồ sơ quy hoạch phân khu.

Đối với quy hoạch phân khu Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp Điện Dương cần khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục để tổ chức lập hồ sơ quy hoạch phân khu, đảm bảo điều kiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó lưu ý, quy hoạch quảng trường biển tại phía Đông và khu công viên cây xanh tại phía Tây (giáp sông Cổ Cò) có quy mô cấp vùng và đảm bảo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí cấp khu vực.

Bên cạnh đó, đối với Quy hoạch phân khu Khu đô thị Nam Phương: UBND thị xã Điện Bàn làm việc với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phạm vi, ranh giới quy hoạch trên cơ sở phạm vi ranh giới các khu vực lập quy hoạch tại các Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 18/3/2019 và số 4481/UBND-KTN ngày 01/8/2019 đảm bảo khớp nối hạ tầng chung của khu vực và phù hợp với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung. Trong đó, lưu ý khu vực thoát lũ cho thị xã Điện Bàn và vùng Đông Bắc của tỉnh; quy hoạch cảnh quan thoáng đãng hai bên đường ĐT 608 tạo điểm nhấn kiến trúc kết nối trung tâm thị xã Điện Bàn với thành phố Hội An,…Tin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Bổ sung 2 khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch

Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các... Xem thêm »

TP Vũng Tàu điều chỉnh quy hoạch đảo Gò Găng 1.400 ha có sân bay, khu đô thị sinh thái

TP Vũng Tàu vừa thông qua điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Gò Găng để báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Việc điều chỉnh quy hoạch... Xem thêm »

Sân vận động trở thành bãi thả bò vì dự án quy hoạch ‘treo’

Sân vận động Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) gần như bỏ hoang nhiều năm nay, trở thành địa điểm chăn thả gia súc. Xem thêm »

Top 10 quy hoạch có diện tích hơn 1.000ha được duyệt trong năm 2020

2020 là năm bản lề của giai đoạn 2020-2025, do đó, năm nay có rất nhiều đồ án quy hoạch lớn được quy hoạch. Xem thêm »

Bổ sung 3 KCN hơn 1300ha ở Long An vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy, bổ sung quy hoạch phát triển các khu... Xem thêm »

Long An: KCN Long Hậu 3 ra khỏi quy hoạch, bổ sung nhiều KCN mới

KCN Đức Hòa Long An. Ảnh: VGP Thủ tướng vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp  (KCN) tỉnh Long An đến năm 2020. Quyết định... Xem thêm »

Bổ sung 2 khu công nghiệp hơn 396 ha vào quy hoạch phát triển của tỉnh Hưng Yên

KCN Thăng Long II. Ảnh: Cao Bằng Thủ tướng vừa đồng ý bổ sung 2 khu công nghiệp (KCN) Thăng Long II mở rộng và Yên Mỹ II mở rộng vào quy hoạch... Xem thêm »

Bắc Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu vực đô thị Thuận Thành hơn 1.500ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đô thị phía Tây và Tây Bắc huyện Thuận Thành. Xem thêm »

Bình Định duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Bắc khu NƠXH Nhơn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Nguyễn Tự Công Hoàng vừa quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc... Xem thêm »

3 KCN diện tích gần 6.500 ha của tỉnh Đồng Nai được bổ sung vào quy hoạch

Đồng Nai sẽ mở thêm khu công nghiệp diện tích lớn. Ảnh: VGP Thủ tướng đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công... Xem thêm »