Những công nghệ nào có thể ứng dụng cho thị trường BĐS?

Tại Hội thảo mới đây, ông Lê Thái Thường Quân, Trường ĐH Mở Tp.HCM đề xuất một số gợi ý đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BĐS.

thị trường bđs, cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin địa lý (GIS), viễn thám: Các công nghệ này giúp xây dựng dữ liệu về tài nguyên đất và các BĐS trên đất. Cho phép số hoá và hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất từ cấp trung ương đến địa phương. Đây là công nghệ sẽ có tác động và khả năng ứng dụng mạnh mẽ, rộng rãi trước hết trong công tác quản lý nhà nước, giúp minh bạch hoá việc quản lý tài nguyên đất đai và BĐS . Bên cạnh việc áp dụng trong công tác quản lý, các công nghệ này cũng có thể được ứng dụng cho công ty phát triển và kinh doanh BĐS.

Công nghệ dữ liệu lớn (Big data): Công nghệ này dựa trên việc khai thác khối lượng thông tin khổng lồ được tạo ra trong quá trình tác nghiệp và hoạt động kinh tế xã hội. Lĩnh vực BĐS cũng có thể tận dụng công nghệ này cho sự phát triển của mình. Bằng cách khai thác và phân tích dữ liệu lớn, các doanh nghiệp có thể dự báo nguồn cung và nhu cầu, sau đó định giá khoản đầu tư để đưa ra quyết định sáng suốt. Các nhà hoạch định chính sách cũng có thể dựa vào công nghệ này để phân tích hành vi và nhu cầu trên thị trường BĐS để có thể điều chỉnh các chính sách tuỳ theo tình hình thực tế.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent): Nếu công nghệ dữ liệu lớn giúp lọc và rút trích các dữ liệu, thông tin có giá trị và sắp xếp hệ thống chúng lại theo cách có thể ứng dụng được, thì công nghệ trí tuệ nhân tạo là bước tiếp theo. Bằng cách sử dụng các thuật toán học máy, công nghệ trí tuệ nhân tạo cho phép sử dụng sức mạnh của máy tính để phát hiện ra các quy luật trong dữ liệu, trên cơ sở đó có thể xây dựng các hệ thống trợ giúp ra quyết định, dự báo, kiểm tra. Công nghệ trí tuệ có phạm vi áp dụng lớn, đặc biệt ở cấp độ các công ty kinh doanh, môi giới BĐS; Trong việc hỗ trợ người mua trong việc đánh giá, tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Cũng tương tự đối với công nghệ dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng có thể áp dụng trong công tác quản lý và công tác hoạch định chính sách.

Công nghệ Blockchain: Công nghệ này được nhiều người biết đến từ năm 2009 nhờ vào sự phổ biến của tiền ảo bitcoin. Block chain là một cấu trúc dữ liệu được thiết kế để tạo ra một số điện tử chứa dữa liệu và dữ liệu này được chia sẻ cho nhiều đối tượng có tương tác với nhua trên mạng máy tính. Như vậy blockchain về bản chất là một cơ sở dữ liệu phân tán, không có điểm quản lý tập trung. Khi vận hành, blockchain tạo ra các hồ sơ dài hạn và lịch sử giao dịch. Khi dữ liệu được lưu thành hồ sơ trong blockchain, hồ sơ này sẽ không bị thay đổi hay xoá bỏ. 

Nhờ đặc trưng này mà blockchain tạo ra sự tin tưởng cho dữ liệu số. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực BĐS rất lớn như một nền tảng cho vấn đề xác thực và toàn vẹn dữ liệu về thị trường BĐS, ví dụ trong các lĩnh vực giao dịch BĐS, quản lý hồ sơ BĐS. Công nghệ blockchain tạo nền tảng cho việc minh bạch hoá các giao dịch BĐS. Khả năng áp dụng công nghệ này không chỉ giới hạn ở việc quản lý giao dịch thuộc phạm vi các công ty BĐS mà có thể áp dụng trong các hệ thống quản lý đăng kí hồ sở, chủ quyền….

Các công nghệ thực tế ảo (AR): Các công nghệ này giúp phát triển thị trường BĐS nhờ vào tạo ra môi trường tương tác và trải nghiệm cho người mua nhà. Đây là một công cụ thúc đẩy, mở rộng phạm vi hoạt động của thị trường BĐS, vì người mua dễ dàng tiếp cận nhiều địa điểm, nhiều tài sản khác nhau trong khi tìm mua nhà không cần phải tìm đến tận nơi trong giai đoạn đầu.

Hệ thống thông tin quản lý, tích hơp (MIS/ERP): Mặc dù đây không phải là xu hứơng công nghệ mới, hệ thống thông tin quản lý có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, và nói riêng là hoạt động của lĩnh vực BĐS. Hệ thống này hỗ trợ các hoạt động quản trị khách hàng, tiếp cận và tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng…

"Công nghệ thông tin đã có và sẽ có tác động toàn diện đến mọi mặt trong hoạt động của viêc phát triển thị trường BĐS, cả ở khía cạnh quản lý nhà nước, đến các công ty BĐS và người mua nhà", ông Quân nhấn mạnh.

Hạ Vy

thị trường bđs, cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin địa lý (GIS), viễn thám: Các công nghệ này giúp xây dựng dữ liệu về tài nguyên đất và các BĐS trên đất. Cho phép số hoá và hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất từ cấp trung ương đến địa phương. Đây là công nghệ sẽ có tác động và khả năng ứng dụng mạnh mẽ, rộng rãi trước hết trong công tác quản lý nhà nước, giúp minh bạch hoá việc quản lý tài nguyên đất đai và BĐS . Bên cạnh việc áp dụng trong công tác quản lý, các công nghệ này cũng có thể được ứng dụng cho công ty phát triển và kinh doanh BĐS.

Công nghệ dữ liệu lớn (Big data): Công nghệ này dựa trên việc khai thác khối lượng thông tin khổng lồ được tạo ra trong quá trình tác nghiệp và hoạt động kinh tế xã hội. Lĩnh vực BĐS cũng có thể tận dụng công nghệ này cho sự phát triển của mình. Bằng cách khai thác và phân tích dữ liệu lớn, các doanh nghiệp có thể dự báo nguồn cung và nhu cầu, sau đó định giá khoản đầu tư để đưa ra quyết định sáng suốt. Các nhà hoạch định chính sách cũng có thể dựa vào công nghệ này để phân tích hành vi và nhu cầu trên thị trường BĐS để có thể điều chỉnh các chính sách tuỳ theo tình hình thực tế.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent): Nếu công nghệ dữ liệu lớn giúp lọc và rút trích các dữ liệu, thông tin có giá trị và sắp xếp hệ thống chúng lại theo cách có thể ứng dụng được, thì công nghệ trí tuệ nhân tạo là bước tiếp theo. Bằng cách sử dụng các thuật toán học máy, công nghệ trí tuệ nhân tạo cho phép sử dụng sức mạnh của máy tính để phát hiện ra các quy luật trong dữ liệu, trên cơ sở đó có thể xây dựng các hệ thống trợ giúp ra quyết định, dự báo, kiểm tra. Công nghệ trí tuệ có phạm vi áp dụng lớn, đặc biệt ở cấp độ các công ty kinh doanh, môi giới BĐS; Trong việc hỗ trợ người mua trong việc đánh giá, tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Cũng tương tự đối với công nghệ dữ liệu lớn, công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng có thể áp dụng trong công tác quản lý và công tác hoạch định chính sách.

Công nghệ Blockchain: Công nghệ này được nhiều người biết đến từ năm 2009 nhờ vào sự phổ biến của tiền ảo bitcoin. Block chain là một cấu trúc dữ liệu được thiết kế để tạo ra một số điện tử chứa dữa liệu và dữ liệu này được chia sẻ cho nhiều đối tượng có tương tác với nhua trên mạng máy tính. Như vậy blockchain về bản chất là một cơ sở dữ liệu phân tán, không có điểm quản lý tập trung. Khi vận hành, blockchain tạo ra các hồ sơ dài hạn và lịch sử giao dịch. Khi dữ liệu được lưu thành hồ sơ trong blockchain, hồ sơ này sẽ không bị thay đổi hay xoá bỏ. 

Nhờ đặc trưng này mà blockchain tạo ra sự tin tưởng cho dữ liệu số. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng vào lĩnh vực BĐS rất lớn như một nền tảng cho vấn đề xác thực và toàn vẹn dữ liệu về thị trường BĐS, ví dụ trong các lĩnh vực giao dịch BĐS, quản lý hồ sơ BĐS. Công nghệ blockchain tạo nền tảng cho việc minh bạch hoá các giao dịch BĐS. Khả năng áp dụng công nghệ này không chỉ giới hạn ở việc quản lý giao dịch thuộc phạm vi các công ty BĐS mà có thể áp dụng trong các hệ thống quản lý đăng kí hồ sở, chủ quyền….

Các công nghệ thực tế ảo (AR): Các công nghệ này giúp phát triển thị trường BĐS nhờ vào tạo ra môi trường tương tác và trải nghiệm cho người mua nhà. Đây là một công cụ thúc đẩy, mở rộng phạm vi hoạt động của thị trường BĐS, vì người mua dễ dàng tiếp cận nhiều địa điểm, nhiều tài sản khác nhau trong khi tìm mua nhà không cần phải tìm đến tận nơi trong giai đoạn đầu.

Hệ thống thông tin quản lý, tích hơp (MIS/ERP): Mặc dù đây không phải là xu hứơng công nghệ mới, hệ thống thông tin quản lý có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, và nói riêng là hoạt động của lĩnh vực BĐS. Hệ thống này hỗ trợ các hoạt động quản trị khách hàng, tiếp cận và tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng…

"Công nghệ thông tin đã có và sẽ có tác động toàn diện đến mọi mặt trong hoạt động của viêc phát triển thị trường BĐS, cả ở khía cạnh quản lý nhà nước, đến các công ty BĐS và người mua nhà", ông Quân nhấn mạnh.

Hạ VyTin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Quảng Ngãi: Phát hiện 381 nhà ở ‘’mọc’’ trái phép trên đất nông nghiệp

Qua công tác thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 397 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất... Xem thêm »

Thị trường văn phòng cho thuê tại Thành phố Thủ Đức đang phát triển mạnh mẽ

Theo báo cáo của Cushman & Wakerfield, 3 tháng cuối năm 2020 cho thấy sự nổi lên của thị trường văn phòng cho thuê tại Thành phố Thủ Đức sau khi có quyết... Xem thêm »

Đà Nẵng hướng đến hình ảnh… Thành phố điện mặt trời!

Bên cạnh mỹ danh thành phố đáng sống, trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy các hộ gia đình đầu tư lắp... Xem thêm »

“Bong bóng” bất động sản sẽ khó xảy ra trong năm 2021?

Thị trường bất động sản đang nóng lên với nhiều nơi cụ bộ giá đất lên từng ngày. Liệu có xảy ra bong bóng bất động sản trong năm 2021 như nhiều ý... Xem thêm »

55 triệu đồng/m2, dự án Precia có phải là lựa chọn “Vàng”?

Quận 2 là một trong ba quận khu Đông TP.HCM được quy hoạch để trở thành TP. Thủ Đức, chính điều này đã góp phần làm gia tăng sức nóng cho thị trường... Xem thêm »

Giải mã giá căn hộ cao cấp tại thị trường Hà Nội

Thị trường bất động sản thời gian qua bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà mặt bằng giá căn hộ giảm. Theo các chuyên gia, trong bối... Xem thêm »

Giải mã những lý do khiến Phương Nam River Park hấp dẫn giới đầu tư

Vị trí trung tâm, hệ thống tiện ích cao cấp, pháp lý rõ ràng, mức giá phải chăng… là những điểm cộng đắt giá khiến Phương Nam River Park thu hút giới đầu... Xem thêm »

Hơn 18.200 tỷ đồng đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ có tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng. Nếu được thông qua, dự án sẽ được... Xem thêm »

Giải quyết 1.332 hồ sơ thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2020, đã có 32/32 đồ án quy hoạch chung, 27/35 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt.... Xem thêm »

Phát Đạt tổ chức sự kiện “PDR – Vươn tầm cao mới”

Ngày 14/01, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã tổ chức thành công sự kiện “PDR - Vươn Tầm Cao Mới”. Đây là hoạt động thường niên nhằm thông tin đến... Xem thêm »