Căn cứ, định mức bồi thường tài sản khi có dự án đường đi qua?

Hình minh họa

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội tư vấn:

Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 khoản 12 Điều 3 như sau: “Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước trả cho người có đất thu hồi và các chủ thể có liên quan bị thiệt hại trong quá trình thu hồi đất những thiệt hại về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu, sử dụng đối với công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi và những thiệt hại khác liên quan do việc thu hồi đất gây ra.”

Tại Điều 62 Luật Đất đai 2013 quy định về Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bao gồm dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước,... 

Người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất ở để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ được bồi thường khi đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 75 Luật Đất đai. Người sử dụng đất có đất và tài sản trên đất được bồi thường về đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

-Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

- Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

 - Bồi thường về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 88, Điều 89 Luật Đất Đai 2013.

Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

- Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

- Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Ngoài việc bồi thường, Nhà nước còn có hỗ trợ khi thu hồi đất theo Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.Tin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Thủ Tục Tách Thửa – Những Vấn Đề Cần Lưu Tâm

Thủ tục tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Thủ tục tách thửa... Xem thêm »

Hỏi về việc bố trí 20% quỹ đất để dành đầu tư nhà ở xã hội

Tôi hiểu là nếu dự án có chuyển đổi mục đích làm dự án nhà ở thương mại mà chủ đầu tư lựa chọn đóng góp thì sẽ tính trên tiền sử dụng... Xem thêm »

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở

Hình minh họa nguyenthanh120292@… Trả lời: Ở đây đất hoa màu được coi là đất nông nghiệp, đất ở là đất phi nông nghiệp. Căn cứ theo điểm d, khoản 1 Điều 57... Xem thêm »

Thủ tục, điều kiện doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Xin hỏi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây là cơ quan nào? Và làm sao để có được văn bản này? Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công... Xem thêm »

 Phân chia tài sản thừa kế

Xin hỏi, việc phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp này được quy định như thế nào? Tôi có được chuyển quyền sử dụng đất sang tên của mình không? Mong... Xem thêm »

Thủ tục đăng ký đối với diện tích đất tăng thêm

Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì diện tích thực tế nhiều hơn trên bìa là 4,1m2. Xung quanh nhà hàng xóm xây dựng nhà kiên cố, không xảy ra tranh chấp với... Xem thêm »

Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất

Tôi được biết sắp tới có quy hoạch dự án khu dân cư tại đây. Xin hỏi, khi bị thu hồi đất thì gia đình tôi có được bồi thường gì không? Xin... Xem thêm »

Thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng thế nào?

Tài sản thế chấp là Quyền thuê lại đất (do tài sản đã được chi nhánh trả tiền thuê đất với công ty đầu tư, nhưng nguồn sử dụng đất là hàng năm).... Xem thêm »

Con chưa thành niên có được cho, tặng phần tài sản cho mẹ?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Người... Xem thêm »

Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

namhuy09@… Trả lời: Tài sản riêng của vợ chồng được pháp luật quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 bao gồm: – Tài sản mà mỗi người có... Xem thêm »