Cả dãy quán ăn, cà phê mọc lên không phép

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) là dự án lớn, triển khai xây dựng từ năm 2018. Theo đó, nhiều dịch vụ như quán ăn, cà phê, cửa hàng văn phòng phẩm… mọc lên; nhưng hầu hết đều là công trình xây dựng không phép.

Khu vực đường vào Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) có nhiều quán ăn, cà phê xây dựng không phép.

Xử lý nhiều công trình không phép

Theo ghi nhận của chúng tôi, những công trình vi phạm chủ yếu nằm 2 bên đường vào Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Thời gian qua, TP.Vũng Tàu và xã Long Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế và chỉ đạo chấn chỉnh nhiều lần. Một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính và bắt buộc tự tháo dỡ công trình nhưng đều chây ì không thực hiện.

Chín tháng đầu năm 2020, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành 56 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 17 quyết định với tổ chức và 39 quyết định đối với cá nhân, đồng thời buộc các tổ chức, cá nhân phải tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, chưa có tổ chức nào tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Bên cạnh đó, UBND TP.Vũng Tàu cũng đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế đối với 25 trường hợp, gồm 7 tổ chức và 18 cá nhân. Phê duyệt biện pháp tháo dỡ đối với công trình của 7 tổ chức để chính quyền xã Long Sơn tổ chức thực hiện theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu cho biết, hiện nay, cơ quan chức năng thành phố đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc vi phạm mới, xử lý nghiêm ngay từ khi mới phát hiện. UBND TP.Vũng Tàu cũng tiếp tục ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành đối với các trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hết thời hạn tự giác chấp hành. “TP.Vũng Tàu đã rất quan tâm đến việc quản lý các công trình phụ trợ phục vụ dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam ngay từ khi công trình mới khởi công xây dựng; khi phát sinh các hành vi vi phạm cũng đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, xử lý các hành vi vi phạm hành chính tại xã Long Sơn với quyết tâm rất cao và tinh thần xử lý kiên quyết, triệt để theo quy định pháp luật”, ông Thụy nói.

Vẫn diễn biến phức tạp

Dù đã có những giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ, tuy nhiên tình trạng xây dựng không phép vẫn còn tiếp diễn. Theo thống kê của Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu, tại khu vực xung quanh Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam, hiện nay có 79 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, có 22 vụ do các tổ chức vi phạm xây dựng không có giấy phép; 56 vụ do cá nhân, hộ gia đình vi phạm xây dựng không có giấy phép và 1 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn (liên doanh giữa Tập đoàn SCG - Thái Lan và PVN) làm chủ đầu tư, là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích 464ha mặt đất và 194ha mặt nước, với tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD. Đây là tổ hợp hóa dầu được tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, dự án sẽ tạo ra 20.000 việc làm và khi đi vào hoạt động là 1.000 lao động có tay nghề cao. Dự kiến mỗi năm, dự án sẽ nộp ngân sách Nhà nước 60 triệu USD.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND xã Long Sơn và các Phòng chuyên môn lập lại trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn xã Long Sơn, đặc biệt các vi phạm về xây dựng quanh khu vực dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam. “Thời gian tới UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu UBND xã Long Sơn và các cơ quan đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý triệt để, chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép tại khu vực trên. “Tất cả các vi phạm về xây dựng xung quanh dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam sẽ được xử lý nghiêm. Trường hợp các công trình vi phạm cố tình không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế, kinh phí tháo dỡ do tổ chức, cá nhân chi trả”, ông Vũ Hồng Thuấn nói.

Khu vực đường vào Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) có nhiều quán ăn, cà phê xây dựng không phép.

Xử lý nhiều công trình không phép

Theo ghi nhận của chúng tôi, những công trình vi phạm chủ yếu nằm 2 bên đường vào Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam. Thời gian qua, TP.Vũng Tàu và xã Long Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế và chỉ đạo chấn chỉnh nhiều lần. Một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính và bắt buộc tự tháo dỡ công trình nhưng đều chây ì không thực hiện.

Chín tháng đầu năm 2020, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành 56 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có 17 quyết định với tổ chức và 39 quyết định đối với cá nhân, đồng thời buộc các tổ chức, cá nhân phải tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, chưa có tổ chức nào tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Bên cạnh đó, UBND TP.Vũng Tàu cũng đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế đối với 25 trường hợp, gồm 7 tổ chức và 18 cá nhân. Phê duyệt biện pháp tháo dỡ đối với công trình của 7 tổ chức để chính quyền xã Long Sơn tổ chức thực hiện theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu cho biết, hiện nay, cơ quan chức năng thành phố đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ việc vi phạm mới, xử lý nghiêm ngay từ khi mới phát hiện. UBND TP.Vũng Tàu cũng tiếp tục ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành đối với các trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hết thời hạn tự giác chấp hành. “TP.Vũng Tàu đã rất quan tâm đến việc quản lý các công trình phụ trợ phục vụ dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam ngay từ khi công trình mới khởi công xây dựng; khi phát sinh các hành vi vi phạm cũng đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, xử lý các hành vi vi phạm hành chính tại xã Long Sơn với quyết tâm rất cao và tinh thần xử lý kiên quyết, triệt để theo quy định pháp luật”, ông Thụy nói.

Vẫn diễn biến phức tạp

Dù đã có những giải pháp quyết liệt và mạnh mẽ, tuy nhiên tình trạng xây dựng không phép vẫn còn tiếp diễn. Theo thống kê của Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu, tại khu vực xung quanh Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam, hiện nay có 79 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, có 22 vụ do các tổ chức vi phạm xây dựng không có giấy phép; 56 vụ do cá nhân, hộ gia đình vi phạm xây dựng không có giấy phép và 1 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn (liên doanh giữa Tập đoàn SCG - Thái Lan và PVN) làm chủ đầu tư, là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích 464ha mặt đất và 194ha mặt nước, với tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD. Đây là tổ hợp hóa dầu được tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, dự án sẽ tạo ra 20.000 việc làm và khi đi vào hoạt động là 1.000 lao động có tay nghề cao. Dự kiến mỗi năm, dự án sẽ nộp ngân sách Nhà nước 60 triệu USD.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND xã Long Sơn và các Phòng chuyên môn lập lại trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn xã Long Sơn, đặc biệt các vi phạm về xây dựng quanh khu vực dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam. “Thời gian tới UBND TP. Vũng Tàu yêu cầu UBND xã Long Sơn và các cơ quan đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý triệt để, chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép tại khu vực trên. “Tất cả các vi phạm về xây dựng xung quanh dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam sẽ được xử lý nghiêm. Trường hợp các công trình vi phạm cố tình không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế, kinh phí tháo dỡ do tổ chức, cá nhân chi trả”, ông Vũ Hồng Thuấn nói.Tin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo: Năm 2021 sẽ mua thêm máy bay mới

Hãng hàng không giá rẻ VietJet Air có kế hoạch mở rộng đầu tư vào máy bay mới và cơ sở vật chất kỹ thuật trong năm nay sau khi hãng báo cáo... Xem thêm »

Cuối năm, dòng tiền từ bitcoin, chứng khoán, vàng…hâm nóng kênh đầu tư bất động sản

Nhìn lại diễn biến kinh tế năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, dòng tiền thông minh của các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những kênh mang lại hiệu quả... Xem thêm »

Quảng Bình kêu gọi đầu tư 6 dự án thương mại, 12 dự án du lịch hơn 1.000ha

UBND tỉnh Quảng Bình vừa công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2023. Trong đó, có 16 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 22 dự... Xem thêm »

17 thương hiệu bán lẻ, ẩm thực 'đổ bộ” Phan Thiết

17 thương hiệu bán lẻ, ẩm thực thuộc 8 công ty hợp tác Novaland triển khai dịch vụ tại "siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe" NovaWorld Phan Thiet. Xem thêm »

Vẽ dự án “ma” thu hơn 20 tỷ đồng, giám đốc 29 tuổi của King Home Land bị công an truy tìm

Mở dự án ma mang tên King Home 1, King Home 2, King Home 4 và King City lừa đảo hơn 20 tỷ đồng, giám đốc King Home Land bị công an truy... Xem thêm »

Xem xét mở rộng sân bay Cần Thơ thành trung tâm logistics

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri TP. Cần Thơ về việc xem xét chủ trương nâng cấp, mở rộng cụm Cảng hàng không quốc tế Cần... Xem thêm »

Loạt khu vực ở Hà Nội ‘sốt đất’: Mua bán chủ yếu giữa các nhà đầu cơ

Việc đô thị hóa mạnh ở Sơn Tây, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hoài Đức… đã đẩy giá đất làng xã khu vực này lên mức 25-30 triệu đồng/m2, tăng so với năm 2019... Xem thêm »

Bình Dương: Dự án The Rivana huy động vốn trái phép

Mặc dù dự án Khu căn hộ Rivana chưa được phép kinh doanh, nhưng nhiều sàn môi giới vẫn đua nhau rao bán và thu tiền của khách hàng. Xem thêm »

Cao ốc: “Mảnh ghép” còn thiếu của thành phố Phú Quốc

Theo các chuyên gia, để trở thành “Singapore mới của Châu Á”, Phú Quốc không thể nói không với cao ốc. Với 550 nghìn dân vào năm 2030, thành phố đảo chỉ có... Xem thêm »

Khám phá Hệ thống tiện ích đặc biệt nâng tầm The Rivana

Ngày nay, tiêu chí chọn bất động sản ngày càng trở nên khắt khe hơn khi bên cạnh việc dự án có vị trí đẹp, giao thông kết nối thuận tiện, giá hợp... Xem thêm »