Bình Định nói gì về định hướng lớn trong phát triển đô thị, hạ tầng giao thông tại Khu Kinh tế Nhơn Hội?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký Báo cáo số 209/BC-UBND, trong đó đã báo cáo tình hình phát triển các khu đô thị và hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội hiện nay và các định hướng lớn thời gian tới.

Theo đó, về tình hình phát triển các khu đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định cho biết, theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019, Khu kinh tế Nhơn Hội sẽ hình thành và phát triển 05 Khu đô thị mới, gồm: Khu đô thị Cát Tiến (513 ha), Khu đô thị Nhơn Hội (1.085 ha), Khu đô thị Mai Hương (655 ha), Khu đô thị Becamex A (374 ha), Khu đô thị Becamex B (656 ha).

Ngoài ra, trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội còn có các khu dân cư hiện trạng như: Khu dân cư Nhơn Lý, Khu dân cư Nhơn Hải, Khu dân cư Hải Minh,… Các khu dân cư này, từng địa phương sẽ quy hoạch chỉnh trang và phát triển thành đô thị.

Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (thuộc Khu đô thị Nhơn Hội) đã và đang được đầu tư, xây dựng với quy mô diện tích 601,8 ha, chia thành 11 phân khu (9 phân khu ở); UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các Phân khu: Số 2 (36,1ha), số 4 (34,1ha), số 5 (20ha), số 6 (36,5ha), số 8 (16,5ha), số 9 (45,9ha).

Hiện nay, các Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Tập đoàn FLC và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật và kết nối với các hạ tầng của khu vực.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, Chương trình và Kế hoạch phát triển đô thị của 5 Khu đô thị nêu trên trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm cơ sở thu hút đầu tư và triển khai đầu tư hạ tầng đô thị, nhằm phát triển các khu đô thị nêu trên.

Đối với vấn đề về tình hình phát triển hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định cho biết, hạ tầng giao thông của Khu kinh tế Nhơn Hội đã cơ bản hoàn thành theo quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, hệ thống giao thông đối nội: Tuyến trục chính Bắc Nam (Đoạn trùng với QL.19B), chiều dài 15,7km, lộ giới 65m-80m; các tuyến đường ngang chính đã đầu tư xây dựng hoàn thành với lộ giới 52m-65m, gồm: Tuyến đường nối từ đường trục đến trung tâm xã Nhơn Lý, tuyến đường chuyên dụng phía tây, đường ra cảng Nhơn Hội; tuyến đường trung tâm lõi Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 1,7km, lộ giới 50m; tuyến đường nối từ đường trục đến Khu tâm linh chùa Linh Phong 2,5km, lộ giới 20,5m; các tuyến đường thuộc khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A, B, C) với tổng chiều dài khoảng 27km, lộ giới 20m-30m; tuyến đường ĐT639, lộ giới 5,5m.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đối ngoại: Tuyến đường QL.19B nối từ Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát; QL.19 mới đoạn nối từ cầu Thị Nại đến giao đường QL.1 (ngã ba cầu Gành); tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi; QL.19C đoạn đi qua xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Cụ thể, hệ thống giao thông đối nội: Tuyến đường liên khu vực Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (dài 516m lộ giới 27m); tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến vịnh Mai Hương (dài 1,8km, lộ giới 80m); tuyến đường vành đai phía đông Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (dài 2,5km, lộ giới 27m); Cầu nối Khu du lịch Hải Giang Merry land và Khu đô thị Mai Hương.

Đồng thời, thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai các công trình hạ tầng giao thông đối ngoại: Cầu Thị Nại 2 với hướng tuyến đi song song với cầu Thị Nại 1, quy mô 4 làn xe + 1 làn hỗn hợp; tuyến đường ven biển (dài 20,65km, lộ giới 20,5m); Nâng cấp tuyến ĐT640 đoạn từ QL.19 mới đến Cát Tiến; tuyến đường tránh QL.1A (nối từ QL.19 - QL.19C tại Canh Vinh).

Theo đó, về tình hình phát triển các khu đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định cho biết, theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019, Khu kinh tế Nhơn Hội sẽ hình thành và phát triển 05 Khu đô thị mới, gồm: Khu đô thị Cát Tiến (513 ha), Khu đô thị Nhơn Hội (1.085 ha), Khu đô thị Mai Hương (655 ha), Khu đô thị Becamex A (374 ha), Khu đô thị Becamex B (656 ha).

Ngoài ra, trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội còn có các khu dân cư hiện trạng như: Khu dân cư Nhơn Lý, Khu dân cư Nhơn Hải, Khu dân cư Hải Minh,… Các khu dân cư này, từng địa phương sẽ quy hoạch chỉnh trang và phát triển thành đô thị.

Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (thuộc Khu đô thị Nhơn Hội) đã và đang được đầu tư, xây dựng với quy mô diện tích 601,8 ha, chia thành 11 phân khu (9 phân khu ở); UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các Phân khu: Số 2 (36,1ha), số 4 (34,1ha), số 5 (20ha), số 6 (36,5ha), số 8 (16,5ha), số 9 (45,9ha).

Hiện nay, các Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty CP Tập đoàn FLC và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật và kết nối với các hạ tầng của khu vực.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, Chương trình và Kế hoạch phát triển đô thị của 5 Khu đô thị nêu trên trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm cơ sở thu hút đầu tư và triển khai đầu tư hạ tầng đô thị, nhằm phát triển các khu đô thị nêu trên.

Đối với vấn đề về tình hình phát triển hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định cho biết, hạ tầng giao thông của Khu kinh tế Nhơn Hội đã cơ bản hoàn thành theo quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, hệ thống giao thông đối nội: Tuyến trục chính Bắc Nam (Đoạn trùng với QL.19B), chiều dài 15,7km, lộ giới 65m-80m; các tuyến đường ngang chính đã đầu tư xây dựng hoàn thành với lộ giới 52m-65m, gồm: Tuyến đường nối từ đường trục đến trung tâm xã Nhơn Lý, tuyến đường chuyên dụng phía tây, đường ra cảng Nhơn Hội; tuyến đường trung tâm lõi Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 1,7km, lộ giới 50m; tuyến đường nối từ đường trục đến Khu tâm linh chùa Linh Phong 2,5km, lộ giới 20,5m; các tuyến đường thuộc khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A, B, C) với tổng chiều dài khoảng 27km, lộ giới 20m-30m; tuyến đường ĐT639, lộ giới 5,5m.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đối ngoại: Tuyến đường QL.19B nối từ Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát; QL.19 mới đoạn nối từ cầu Thị Nại đến giao đường QL.1 (ngã ba cầu Gành); tuyến đường ven biển (ĐT639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi; QL.19C đoạn đi qua xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội. Cụ thể, hệ thống giao thông đối nội: Tuyến đường liên khu vực Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (dài 516m lộ giới 27m); tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ Km0+00 đến vịnh Mai Hương (dài 1,8km, lộ giới 80m); tuyến đường vành đai phía đông Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (dài 2,5km, lộ giới 27m); Cầu nối Khu du lịch Hải Giang Merry land và Khu đô thị Mai Hương.

Đồng thời, thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai các công trình hạ tầng giao thông đối ngoại: Cầu Thị Nại 2 với hướng tuyến đi song song với cầu Thị Nại 1, quy mô 4 làn xe + 1 làn hỗn hợp; tuyến đường ven biển (dài 20,65km, lộ giới 20,5m); Nâng cấp tuyến ĐT640 đoạn từ QL.19 mới đến Cát Tiến; tuyến đường tránh QL.1A (nối từ QL.19 - QL.19C tại Canh Vinh).Tin liên quan

TIN TỨC CÙNG CHỦ ĐỀ

Thị trường văn phòng cho thuê tại Thành phố Thủ Đức đang phát triển mạnh mẽ

Theo báo cáo của Cushman & Wakerfield, 3 tháng cuối năm 2020 cho thấy sự nổi lên của thị trường văn phòng cho thuê tại Thành phố Thủ Đức sau khi có quyết... Xem thêm »

Đà Nẵng hướng đến hình ảnh… Thành phố điện mặt trời!

Bên cạnh mỹ danh thành phố đáng sống, trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế để khuyến khích, thúc đẩy các hộ gia đình đầu tư lắp... Xem thêm »

“Bong bóng” bất động sản sẽ khó xảy ra trong năm 2021?

Thị trường bất động sản đang nóng lên với nhiều nơi cụ bộ giá đất lên từng ngày. Liệu có xảy ra bong bóng bất động sản trong năm 2021 như nhiều ý... Xem thêm »

55 triệu đồng/m2, dự án Precia có phải là lựa chọn “Vàng”?

Quận 2 là một trong ba quận khu Đông TP.HCM được quy hoạch để trở thành TP. Thủ Đức, chính điều này đã góp phần làm gia tăng sức nóng cho thị trường... Xem thêm »

Giải mã giá căn hộ cao cấp tại thị trường Hà Nội

Thị trường bất động sản thời gian qua bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà mặt bằng giá căn hộ giảm. Theo các chuyên gia, trong bối... Xem thêm »

Giải mã những lý do khiến Phương Nam River Park hấp dẫn giới đầu tư

Vị trí trung tâm, hệ thống tiện ích cao cấp, pháp lý rõ ràng, mức giá phải chăng… là những điểm cộng đắt giá khiến Phương Nam River Park thu hút giới đầu... Xem thêm »

Hơn 18.200 tỷ đồng đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ có tổng mức đầu tư hơn 18.200 tỷ đồng. Nếu được thông qua, dự án sẽ được... Xem thêm »

Giải quyết 1.332 hồ sơ thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết, tính đến hết năm 2020, đã có 32/32 đồ án quy hoạch chung, 27/35 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt.... Xem thêm »

Phát Đạt tổ chức sự kiện “PDR – Vươn tầm cao mới”

Ngày 14/01, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã tổ chức thành công sự kiện “PDR - Vươn Tầm Cao Mới”. Đây là hoạt động thường niên nhằm thông tin đến... Xem thêm »

Một năm ‘buồn’ của thị trường condotel

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lượng condotel bán trên thị trường sản phẩm chủ yếu là hàng tồn với hơn 18.000 sản phẩm. Trong 9 tháng... Xem thêm »